Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

S nákupem a provozem výpočetní techniky souvisí i její údržba. Nechceme zůstávat u pouhého prodeje výpočetní techniky, ale snažíme se navázat se zákazníkem dlouhodobý kontakt, který ve svém důsledku vede k časovým i ekonomickým úsporám zákazníka.  Portfolio služeb se snažíme vhodně koncipovat pro jednotlivé zákazníky tak, aby byla podpořena plná funkčnost IT techniky v provozu. V případě tzv. kritických aplikací (expedice, měření apod.) tomu může být i po celou dobu celého týdne (tj. 7 dnů). Dále nabízíme podporu formou poradenské činnosti.

Dodávky kompletních řešení jsou z naší strany řešeny po stránce navazujících služeb souvisejících s daným řešením.
V oblasti služeb můžeme nabídnout zejména následující:

  • Správa a údržba IT.
  • Správa a údržba serverů HP, Dell a další.
  • Správa a údržba síťových prvků v počítačové síti.
  • Správa a údržba serverového software (NOVELL, Windows2000 až po Windows2003 až Windows 2013.).
  • Správa a údržba aplikačního software (uživatelské aplikace)
  • Správa a údržba CRM aplikací.
  • Správa a údržba Diskových polí.
  • Správa internetového připojení firmy

poradenskou činnost v oblasti začlenění IT techniky do firmy

Součástí tohoto balíčku je rovněž aplikace patchu v rámci Informačního Sytému na všech jeho vrstvách. Patch-management realizujeme v rámci metodiky ITIL, která zahrnuje Aplikaci patchu na vývoji, předprodukci a produkci, včetně otestování měření výkonosti a detekce případných vlivu na funkčnost.

 

Zpět na stránky NewTech Production, a.s.

Rubriky
Archív