Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

Nabízíme Vám své služby v oblasti profylaxe výpočetní a kancelářské techniky.  Jedná se o nejlevnější prevenci před haváriemi výpočetní techniky. Praviedelné profylaxe zvýší životnost Vašeho Informačního systému. Při profylaxi je zařízení vyčištěno zvenčí i zevnitř, a je zkontrolována funkčnost komponent a je detekováno jejich případné počínající poškození. Efekt vyčištění je ihned viditelný i na funkčnosti zařízení – chuchvalce prachu se usazovaly uvnitř skříně, zabraňovaly ideálnímu proudění vzduchu, navíc zpomalovaly či zvyšovaly hlučnost počítače, docházelo k jeho přehřívání. Doporučený cyklus profylaxe je jednou až dvakrát ročně, u náročných provozů (výrobní haly, restaurace, prašné provozy) je interval vhodné zkrátit dle potřeby.

Do profylaktického plánu je vhodné zařadit zejména:

Servery
Počítače,
Disková pole
Aktivní prvky
Tiskárny
Faxy,

*Využíváme unikátní metodu suché pěny vysávané speciálním antistatickým vysoušečem.

 

 

Zpět na stránky NewTech Production, a.s.

Rubriky
Archív