Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

Cílem bezpecnostních testu je odhalení co možná nejvetšího poctu zranitelností informacního systému na všech jeho úrovních pocínaje sítovou infrastrukturou, a aplikační vrstvou konče. Bezpecnostní testy nabízíme od úrovne BLACK BOX, kde k systému pristupujeme bez všech znalostí o jeho infrastrukture, a ž k cílenému testu predem urceného prostredí, komponenty, servisy, apod. za úcelem (príklad scénáre:

 • Identifikovat provozované služby a systémy.
 • Odhalit chyby konfigurace provozovaných služeb.
 • Obejít autentizacní mechanizmy.
 • Získání vyšších práv v rámci systému.
 • Získat prístup k informacím, pro které není daný uživatel autorizován.
 • Identifikovat reakci systému na útok na autentizacní mechanizmy hrubou silou.
 • Overit možnost vkládání (injection) škodlivého kódu.
 • Overit možnost uložení souboru se škodlivým kódem do systému.
 • Identifikace možností manipulace s parametry URL a HTTP/HTTPS.
 • Overit možnost získání citlivých informací.
 • Overit zabezpecení komunikace s klientem.
 • Overit odolnost systému proti útokum typu DoS (testy budou provádeny nedestruktivní formou, tj. Pouze zjištení náchylnosti k útokum DoS, nikoli však vlastní útok, který by mohl mít za následek Nestabilitu systému ci jeho kolaps).

Tyto testy jsou realizovány na základe mezinárodních metodik a standardu:

 • Technologické standardy.
 • Mezinárodní metodiky pro penetracní testování.
 • Metodiky ISACA pro auditování.
 • Databáze zranitelností.
 • Konference s tématy hackingu.
 • Zkušenosti clenu testovacího týmu.
 • Specifické know-how dodavatele.
 • Best practices v dané oblasti.

Použité metodiky testování

Koncept testování vychází z následujících metodik:

 • OWASP – doporucení pri identifikaci hrozeb webových plizcí, zejména pak, OWASP Evaluating and Certification Criteria a OWASP Testing guide
 • CVE – Common Vulnerabilities and Exposures – databáze obecných ohrožení a zranitelností
 • OSVDB – Open Source Vulnerability Databáze – databáze zranitelností
 • OSSTMM (Open Source Security Testing Metodology) – metodologie pro testování bezpecnosti
 • NIST standard – standardy NIST pro oblast nastavení a testování
 • ISACA – doporucení pro auditory (CISA)
Rubriky
Archív