Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

Poskytnutí know-how založeném na znalosti bezpečnostních norem, metodik, doporučení a metod, znalosti informačních a komunikačních technologii. Odborná a organizační podpora, např. vypracování posudků, zpráv,  posouzení a vyhodnocení podkladů. Pomoc při zpracování bezpečnostních materiálů a dokumentů, případně outsourcing jejich zpracování. Zpracování podkladů a rozborů pro komplexní bezpečnostní posouzení smluv s bezpečnostní problematikou s vazbou na bezpečnost informaci nebo podnikatelských procesů. Analýza aktuálního stavu bezpečnosti informací zpracovávaných a přenášených stanovenými informačními a telekomunikačními systémy z pohledu dodržení požadavků:

  • právních předpisů České republiky,
  • českých technických norem,
  • mezinárodních norem a doporučení.
Rubriky
Archív