Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

V dnešní době, v době dynamického rozvoje informačních technologií považujeme za nezbytné aby všichni zástupci jednotlivých oblastí IT procházeli pravidelným školením. Každý provozovatel IT by měl klást důraz na kvalitu poskytování služeb pro interní, nebo externí zákazníky. Vzhledem k přímé Vazbě Technologie versus bussines a vzhledem k dynamickému rozvoji technologických platforem nabízíme školení ve všech oblastech IT technologií a navazujících oblastí.

Oblasti školení:

  • Síťová infrastruktura
  • Operační systémy
  • Databáze
  • Programování
  • Bezpečnostní testy a Vulnerabilities management
  • Školení pro širokou veřejnost v oblasti počítačové gramotnosti
Rubriky
Archív