Profesionál v oblasti IT a Bezpečnosti

Bezpečnostní audit obsahuje:

 • Posouzení bezpečnostních aspektů auditovaného Informačního Systému (IS) z pohledu požadavků interních dokumentů firmy a dostupných mezinárodních norem a doporučení.
 • Identifikování slabých míst IS prostřednictvím expertní analýzy rizik, ze kterých bude vycházet další postup prodefinici scénářů.
 • Posouzení a doporučení vhodných bezpečnostních opatření.
 • Posouzení dokumentace, postupů a procesů spojených s jednotlivými aktivy auditovaného systému a fázemi životního cyklu IS.
 • Posouzení reálné bezpečnosti IS prostřednictvím penetračních testů.

Hlavní cíle bezpečnostního auditu jsou:

 • Stanovení závislosti vnitrofiremních procesů na informační a komunikační podpoře.
 • Posouzení bezpečnostních aspektů auditovaného informačního a komunikačního systému z pohledu legislativních požadavků.
 • Identifikace „slabých“ míst.
 • Návrh okruhů vhodných bezpečnostních opatření.

Výstupy, které Vám poskytneme:

 • Popis zjištěného stavu
 • Základní bezpečnostní posouzení hodnoceného IS.
 • Bezpečnostní slabiny v oblasti procesní a dokumentace.
 • Zjištěné zranitelnosti a bezpečnostní slabiny.
 • Identifikace kritických a slabých míst.
 • Návrh vhodných druhů bezpečnostních protiopatření, včetně doporučení postupu realizace.
 • Základní bezpečnostní mapa organizace Zadavatele
Rubriky
Archív